preskoči na sadržaj
Službeni popis udžbenika 2010. - 2014.

ZANIMANJE: POLJOPRIVREDNI TEH. FITOFARMACEUT

Službeni konačni popis udžbenika za zanimanje POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR FITOFARMACEUT

 

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, 1. razred

Kat.  Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
1392   ČITANKA 1 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić, Marija Čurić, Ruža Križan-Sirovica, Sanja Dužević-Šepac,  Žarko Gazzari Školska knjiga d.d. 87,30
3121   KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
1404   HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik Marica Kurtak, Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
1403   HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica Marica Kurtak,  Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
1568   MATEMATIKA 1 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno i dopunjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
2962   FIZIKA 1 udžbenik Damir Pavlović,  Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
2961   FIZIKA 1 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
2142   KEMIJA 1 udžbenik Dunja Nöthig-Hus,  Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 89,10
2141   KEMIJA 1 radna bilježnica Dunja Nöthig-Hus,  Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 28,80
1337   OD MOLEKULE DO ORGANIZMA udžbenik Irella Bogut, Snježana Đumlija,
Vesna Ančić
ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 90,00
1337   OD MOLEKULE DO ORGANIZMA radna bilježnica Irella Bogut, Snježana Đumlija,
Vesna Ančić
ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 36,00
1638   ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ udžbenik Jasna Matekalo Draganović,
Milivoj Boranić, Milivoj Slijepčević
Školska knjiga d.d. 89,10
1669   GEOGRAFIJA 1 udžbenik Emil Čokonaj,  Ružica Vuk, 
Vjekoslav Robotić
Meridijani, izdavačka kuća 88,00
1689   POVIJEST 1 udžbenik Emil Čokonaj, Gordan Ravančić,
Hrvoje Petrić, Jakša Raguž
Meridijani, izdavačka kuća 88,00
2208   SUCCESS ELEMENTARY udžbenik + CD Jane Comyns Carr,  Jennifer Parsons V.B.Z. d.o.o. 103,50
2208   SUCCESS ELEMENTARY radna biljeŽ. + CD David Riley, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
1507   DIREKT 1 udžbenik + CD Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
1506   DIREKT 1 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
1700   ETIKA 1 udžbenik Ćiril Čoh, Ksenija Matuš, Marija Lamot Školska knjiga d.d. 74,70
1708   TRAŽITELJI SMISLA udžbenik D. Vuletić, M. Vučica, N. Milanović,
Rudi Paloš, Viktorija Gadža
Salesiana d.o.o. 49,00

 

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, 2. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
1528   ČITANKA 2 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić, Marina Čubrić, Ruža Križan-Sirovica Školska knjiga d.d. 87,30
1528   KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 2 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
FIZIKA 2 udžbenik Damir Pavlović,  Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
FIZIKA 2 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
KEMIJA 2 udžbenik Dunja Nöthig-Hus, Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 89,10
KEMIJA 2 radna bilježnica Dunja Nöthig-Hus,  Mihovil Hus Školska knjiga d.d. 28,80
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ udžbenik Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Boranić, Milivoj Slijepčević Školska knjiga d.d. 89,10
INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Ljiljana Zvonarek, Nina Lipljin, Tamara Srnec, Toma Gvozdanović, Zoran Ikica PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik + CD Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna bilježnica s audio CD-om Lindsay White,  Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
DIREKT 2 udžbenik + CD- Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
DIREKT 2 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
JA, MI, ONI… udžbenik Bruno Ćurko,  Dunja Marušić Brezetić Profil International d.o.o. 80,10
ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik Dušan Vuletić, Nikola Milanović, Rudi Paloš,  Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

 

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, 3. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 3 udžbenik Marina Čubrić, Žarko Gazzari Školska knjiga d.d. 87,30
KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik Marica Kurtak Školska knjiga d.d. 69,00
HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica Marica Kurtak Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 3 udžbenik i zbir.zad.
- izmijenjeno
Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik I. Kos, Lj. Milijaš, Lj. Zvonarek,
N. Lipljin, T. Srnec,
T. Gvozdanović, Z. Ikica
PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna biljež. +  CD Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik + CD Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
DIREKT 3 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 3 udžbenik + CD Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
ŽIVOTOM DAROVANI udžbenik Dario Kustura, Dejan Čaplar,
Ivica Živković
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,00

 

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, 4. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 4 udžbenik Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac Školska knjiga d.d. 87,30
KNJIŽEVNOST 4 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
HRVATSKI JEZIK 4 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno i dopunjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 109,80
POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik Đuro Benić Školska knjiga d.d. 79,00
SUCCESS INTERMEDIATE udžbenik + CD Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
SUCCESS INTERMEDIATE radna biljež. + CD Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
DIREKT 4 radna bilježnica Anna Wojdat Niklewska,
B.Cwikowska, B. Jaroszewicz,
Veljko Dunjko
Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 4 udžbenik + CD Anna Wojdat Niklewska, B.Cwikowska, B. Jaroszewicz,
Veljko Dunjko
Klett Verlag d.o.o. 89,10
SVJETLOM VJERE udžbenik Ana Thea Filipović,  autorski tim Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,20

 
preskoči na navigaciju