preskoči na sadržaj
Službeni popis udžbenika 2010. - 2014.

ZANIMANJE: KUHAR (JMO)

Službeni konačni popis udžbenika za zanimanje KUHAR (JMO)

Kuhar, 1. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik  i radna bilježnica Snježana Zrinjan, Snježana Zbukvić-Ožbolt  Školska knjiga nepoznato
ČITANKA 1 udžbenik i radna bilježnica Snježana Zrinjan
Tanja Španjić
Školska knjiga nepoznato
MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik i zbirka zadataka Ivan Mrkonjić Neodidacta d.o.o. 124,20
PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik Hrvoje Petrić Meridijani, izdavačka kuća 88,00
INFORMATIKA /
RAČUNALSTVO 1 i 2
udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Ljiljana Zvonarek, Nina Lipljin, Tamara Srnec, Toma Gvozdanović, Zoran Ikica PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
KUHARSTVO 1 udžbenik Josip Žuvela A. G. Matoš 117,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 udžbenik Slavko Ratkajec Školska knjiga d.d. 79,00
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
DIREKT 1 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 1 udžbenik + CD Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 45,90
CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 89,10
DEUTSCH.COM* radna bilježnica grupa autora Hueber Verlag nepoznata
DEUTSCH.COM* udžbenik grupa autora Hueber Verlag nepoznata
ETIKA 1 udžbenik Ćiril Čoh, Ksenija Matuš, Marija Lamot Školska knjiga d.d. 74,70
TRAŽITELJI SMISLA udžbenik Dušan Vuletić, Mirjana Vučica, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

* izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić
* izmijenjeno 16.9.201. na zahtjev prof. Valentine Habunek

Kuhar, 2. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 2 udžbenik Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić Profil International d.o.o. 87,30
HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik Profil International d.o.o. 64,80
MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik i zbirka zadataka Ivan Mrkonjić Neodidacta d.o.o. 124,20
POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik Đuro Benić Školska knjiga d.d. 79,00
BIOLOGIJA udžbenik Mirjana Mijić,  Roberto Škara Alka script d.o.o. 97,20
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 udžbenik Silvio Belužić,  Slavko Ratkajec Školska knjiga d.d. 79,00
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM udžbenik Dragan Todorović,  Zdravko Mačečević Školska knjiga d.d. 77,40
KUHARSTVO 2 udžbenik Josip Žuvela Tiskara "Pavleković" d.o.o. 117,00
GUTEN APETIT 1** radna bilježnica Blažević, Nevenka Školska knjiga d.d. nepoznato
GUTEN APETIT 1** udžbenik + CD Blažević, Nevenka Školska knjiga d. nepoznato
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 98,10
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 56,70
DEUTSCH.COM 1** udžbenik grupa autora Hueber Verlag nepoznato
DEUTSCH.COM 1** radna bilježnica grupa autora Hueber Verlag nepoznato
JA, MI, ONI… udžbenik Bruno Ćurko,  Dunja Marušić Brezetić Profil International d.o.o. 80,10
ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik Dušan Vuletić, Nikola Milanović, Rudi Paloš,  Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

**Izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić
**izmijenjeno 16.9.201. na zahtjev prof. Valentine Habunek

Kuhar, 3. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena

ČITANKA 3

+ radna bilj. iz književnosti 3

udžbenik

radna bilježnica

 

S. Zrinjan i Zbukvić-Ožbolt, S.

Sanja Tomazinić

 

Školska knjiga

Školska knjiga

nepoznata

nepoznata

HRVATSKI JEZIK 3

HRVATSKI JEZIK 3 (radna bilj.) 

udžbenik

radna bilježnica

S. Zrinjan  Profil International d.o.o. 64,80
MATEMATIKA U STRUCI 3 udžbenik sa zbirkom zadataka Boško Šego,  Đurđica Salamon Alka script d.o.o. 88,20
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA udžbenik Vesna Srnić Školska knjiga d.d. 80,10
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
KUHARSTVO 3 udžbenik Josip Žuvela Tiskara "Pavleković" d.o.o. 117,00
MARKETING U TURIZMU udžbenik Sandra Weber,  Snježana Boranić Vadea d.o.o. 70,00
GUTEN APETIT 2*** udžbenik + CD Blažević, Nevenka Školska knjiga d.d. nepoznato
GUTEN APETIT 2*** radna bilježnica Blažević, Nevenka Školska knjiga d.d. nepoznato
NEW HEADWAY ELEMENTARY
THE 3rd EDITION Student's Book
udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY
THE 3rd EDITION Workbook
radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 98,10
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 56,70
zweite.sprache@DEUTSCH.de 3 udžbenik Irena Horvatić-Čajko,  Irena Lasić Školska knjiga d.d. 75,60
zweite.sprache@DEUTSCH.de 3 radna bilježnica Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić Školska knjiga d.d. 48,60
BIOETIKA udžbenik Tomislav Reškovac Profil International d.o.o. 80,10
ŽIVOTOM DAROVANI udžbenik Dario Kustura, Dejan Čaplar, 
Ivica Živković
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,00

* Izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić
* izmijenjeno 16.9.201. na zahtjev prof. Valentine Habunek

 
preskoči na navigaciju