preskoči na sadržaj
Službeni popis udžbenika 2010. - 2014.

ZANIMANJE: KUHAR

Službeni konačni popis udžbenika za zanimanje KUHAR

Kuhar, 1. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik  Zrinjan Školska knjiga -
        -
      Školska knjiga -
ČITANKA 1 udžbenik Zrinjan, Zbukvić-Ožbolt Školska knjiga 88,00
MATEMATIKA 1 udžbenik i zbirka zadataka Jagodić, Miliša

-

-
KUHARSTVO 1 udžbenik Josip Žuvela A. G. Matoš 117,00
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 udžbenik Slavko Ratkajec Školska knjiga d.d. 79,00
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
DIREKT 1 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 1 udžbenik + CD Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 45,90
CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 89,10
DEUTSCH.COM* radna bilježnica grupa autora Hueber Verlag nepoznata
DEUTSCH.COM* udžbenik grupa autora Hueber Verlag nepoznata
ETIKA 1 udžbenik Ćiril Čoh, Ksenija Matuš, Marija Lamot Školska knjiga d.d. 74,70
TRAŽITELJI SMISLA udžbenik Dušan Vuletić, Mirjana Vučica, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

*  izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić

 

 

Kuhar, 2. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 2 udžbenik Blanka Brkašić, Gordana Potnar-Matković, Tanja Španjić Profil International d.o.o. 87,30
HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik Mirjana Bogdanović, Vedrana Močnik Profil International d.o.o. 64,80
GOSPODARSKA MATEMATIKA --- --- --- ---
INFORMATIKA /
RAČUNALSTVO 1 i 2
udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Ljiljana Zvonarek, Nina Lipljin, Tamara Srnec, Toma Gvozdanović, Zoran Ikica PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
BIOLOGIJA S HIGIJENOM I EKOLOGIJOM udžbenik --- --- ---
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 2 udžbenik Silvio Belužić,  Slavko Ratkajec Školska knjiga d.d. 79,00
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
KUHARSTVO 2 udžbenik Josip Žuvela Tiskara "Pavleković" d.o.o. 117,00
ORGANIZACIJA POSLOVANJA UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA udžbenik --- --- ---
DIREKT 2 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
DIREKT 2 udžbenik + CD Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Student's Book udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY THE 3rd EDITION Workbook radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 98,10
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 1 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 56,70
DEUTSCH.COM 1** udžbenik grupa autora Hueber Verlag nepoznato
DEUTSCH.COM 1** radna bilježnica grupa autora Hueber Verlag nepoznato
         
ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik Dušan Vuletić, Nikola Milanović, Rudi Paloš,  Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

*    Izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić
**  Izmjenu je 12.07.2011 zatražio razrednik: prof. Dražen Čretni 

 

 

  radna bilježnica      
DIREKT 2 udžbenik + CD Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10

 

Kuhar, 3. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
ČITANKA 3 udžbenik Vesna Prepelić-Đuričković Profil International d.o.o. 95,40
HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik Vedrana Močnik Profil International d.o.o. 64,80
MATEMATIKA U STRUCI 3 udžbenik sa zbirkom zadataka Boško Šego,  Đurđica Salamon Alka script d.o.o. 88,20
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA udžbenik Vesna Srnić Školska knjiga d.d. 80,10
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE udžbenik Darka Hamel,  Ljiljana Tanay Školska knjiga d.d. 107,10
KUHARSTVO 3 udžbenik Josip Žuvela Tiskara "Pavleković" d.o.o. 117,00
MARKETING U TURIZMU udžbenik Sandra Weber,  Snježana Boranić Vadea d.o.o. 70,00
GUTEN APETIT 2*** udžbenik + CD Blažević, Nevenka Školska knjiga d.d. nepoznato
GUTEN APETIT 2*** radna bilježnica Blažević, Nevenka Školska knjiga d.d. nepoznato
NEW HEADWAY ELEMENTARY
THE 3rd EDITION Student's Book
udžbenik + CD Liz Soars Algoritam d.o.o. 103,50
NEW HEADWAY ELEMENTARY
THE 3rd EDITION Workbook
radna bilježnica Liz Soars,  Sylvia Wheeldon Algoritam d.o.o. 60,30
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 udžbenik Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 98,10
ENGLISH FOR THE CATERING INDUSTRY Flapjacks 2 radna bilježnica Elizabeth Harrison-Paj Školska knjiga d.d. 56,70
zweite.sprache@DEUTSCH.de 3 udžbenik Irena Horvatić-Čajko,  Irena Lasić Školska knjiga d.d. 75,60
zweite.sprache@DEUTSCH.de 3 radna bilježnica Irena Horvatić-Čajko, Irena Lasić Školska knjiga d.d. 48,60
BIOETIKA udžbenik Tomislav Reškovac Profil International d.o.o. 80,10
ŽIVOTOM DAROVANI udžbenik Dario Kustura, Dejan Čaplar, 
Ivica Živković
Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,00

*   Izmijenjeno 4.7.2011. na zahtjev prof. Jasne Križanić

------------------------------------------------------------------------------------------

 
preskoči na navigaciju