preskoči na sadržaj
Službeni popis udžbenika 2010. - 2014.

ZANIMANJE: VETERINARSKI TEHNIČAR

Službeni konačni popis udžbenika za zanimanje VETERINARSKI TEHNIČAR

 

Veterinarski tehničar, 1. razred

Kat.  Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
0684  ČITANKA 1 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić,
M. Čurić, R. Križan-Sirovica,
Sanja Dužević-Šepac,  Ž. Gazzari
Školska knjiga d.d. 87,30
0684  KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
1404  HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik Marica Kurtak, Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
1403  HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica Marica Kurtak, Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
1004  ELEMENTA LATINA udžbenik Oton Gorski, Pavao Pauš,
Veljko Gortan
Školska knjiga d.d. 84,60
1568  MATEMATIKA 1 udžbenik i
zbirka zadataka
- izmijenjeno
i dopunjeno
Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
1669  GEOGRAFIJA 1 udžbenik Emil Čokonaj,  Ružica Vuk,
Vjekoslav Robotić
Meridijani,
izdavačka kuća
88,00
1689  POVIJEST 1 udžbenik Emil Čokonaj, Gordan Ravančić,
Hrvoje Petrić, Jakša Raguž
Meridijani,
izdavačka kuća
88,00
2964  FIZIKA 1 udžbenik Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
2963  FIZIKA 1 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
   KEMIJA 1 udžbenik Ljiljana Kovačević,
Zora Popović
ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trg. poslove 90,00
2173  OD MOLEKULE DO ORGANIZMA udžbenik Irella Bogut, Snježana Đumlija,
Vesna Ančić
ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 90,00
2731  OD MOLEKULE DO ORGANIZMA radna bilježnica Irella Bogut, Snježana Đumlija,
Vesna Ančić
ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 36,00
1618  INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik Igor Kos, Lj. Milijaš, Lj. Zvonarek,
Nina Lipljin, T. Srnec,
T. Gvozdanović, Z. Ikica
PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
1772  OPĆE STOČARSTVO udžbenik Mirta Balenović, Tomislav Balenović Profil International d.o.o. 112,50
1331  ANATOMIJA I HISTOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA udžbenik Ante Hraste, Krešimir Babić Školska knjiga d.d. 97,20
2208  SUCCESS ELEMENTARY udžbenik + CD Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons
V.B.Z. d.o.o. 103,50
2208  SUCCESS ELEMENTARY radna biljež. + CD David Riley, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
1507  DIREKT 1 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
1506  DIREKT 1 udžbenik + CD Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
1700  ETIKA 1 udžbenik Ćiril Čoh, Ksenija Matuš,
Marija Lamot
Školska knjiga d.d. 74,70
1708  TRAŽITELJI SMISLA udžbenik Dušan Vuletić, Mirjana Vučica,
N.Milanović, R. Paloš, V. Gadža
Salesiana d.o.o. 49,00

Veterinarski tehničar, 2. razred

Kat.  Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
1394  ČITANKA 2 udžbenik Davorka Horvatek-Modrić, Marina Čubrić, Ruža Križan-Sirovica Školska knjiga d.d. 87,30
3128  KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
2132  HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
2131  HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
2115  ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE udžbenik - izmijenjeno Franjo Međeral,  Ivan Bekavac-Basić Školska knjiga d.d. 86,40
1572  MATEMATIKA 2 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
1692  POVIJEST 2 udžbenik Emil Čokonaj,  Hrvoje Petrić,  Jakša Raguž Meridijani, izdavačka kuća 88,00
2127  GEOGRAFIJA 2 udžbenik Dragutin Feletar, Emil Čokonaj Meridijani, izdavačka kuća 87,00
2972  FIZIKA 2 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
2973  FIZIKA 2 udžbenik Damir Pavlović,  Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
3884  KEMIJA 2 udžbenik Gordana Pavlović,  Ljiljana Kovačević ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 90,00
1635  ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: ČOVJEK I ZDRAVLJE udžbenik Oskar P. Springer Profil International d.o.o. 71,10
1618  INFORMATIKA / RAČUNALSTVO 1 i 2 udžbenik Igor Kos, Ljiljana Milijaš, Ljiljana Zvonarek, Nina Lipljin, Tamara Srnec, Toma Gvozdanović, Zoran Ikica PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju 70,00
1332  FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA udžbenik Vladimir Mitin Školska knjiga d.d. 97,20
1336  PATOLOGIJA ŽIVOTINJA udžbenik Križan Čuljak Školska knjiga d.d. 89,10
3314  SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna bilježnica s audio CD-om Lindsay White,  Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
3315  SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik s CD-ROM-om Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
1293  DIREKT 2 radna bilježnica Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
1293  DIREKT 2 udžbenik s CD-om Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
2386  JA, MI, ONI… udžbenik Bruno Ćurko,  Dunja Marušić Brezetić Profil International d.o.o. 80,10
1709  ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik Dušan Vuletić, Nikola Milanović, Rudi Paloš,  Viktorija Gadža Salesiana d.o.o. 49,00

Veterinarski tehničar, 3. razred

Kat.   Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
1397   ČITANKA 3 udžbenik Marina Čubrić, Žarko Gazzari Školska knjiga d.d. 87,30
2134   HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik Marica Kurtak Školska knjiga d.d. 69,00
1575   MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 94,50
2128   KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA udžbenik Dubravka Turčinović, Ivan Halasz,  Vesna Petrović Peroković Školska knjiga d.d. 98,1
2981  FIZIKA 3 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
2982  FIZIKA 3 udžbenik Damir Pavlović,  Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
1841  BIOLOGIJA 2 udžbenik Irella Bogut, Irena Futivić, Marija Špoljarević, Snježana Đumlija ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 94,50
2089   BIOLOGIJA I UZGOJ KAVEZNIH PTICA udžbenik Ante Hraste,  Damir Tratnjak Školska knjiga d.d. 98,10
1334   KINOLOGIJA udžbenik Mario Bauer Školska knjiga d.d. 97,20
1335   OPĆA MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA udžbenik Danko Hajsig, Josip Madić, Smilja Gamulin, Tomo Naglić Školska knjiga d.d. 97,20
1341   ZOOHIGIJENA udžbenik Boris Krsnik, Željko Pavičić Profil International d.o.o. 107,10
3314  SUCCESS PRE-INTERMEDIATE radna bilježnica s audio CD-om Lindsay White,  Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
3315  SUCCESS PRE-INTERMEDIATE udžbenik s CD-ROM-om Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
2879  DIREKT 3 radna bilježnica Giorgio Motta,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
2880  DIREKT 3 udžbenik s CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
3829  ŽIVOTOM DAROVANI udžbenik Dario Kustura, Dejan Čaplar,  Ivica Živković Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,00
3010  BIOETIKA udžbenik Tomislav Reškovac Profil International d.o.o. 80,10

Veterinarski tehničar, 4. razred

Naziv udžbenika Vrsta izdanja Autor(i) udžbenika Nakladnik Cijena
1400   ČITANKA 4 udžbenik Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac Školska knjiga d.d. 87,30
3169   KNJIŽEVNOST 4 radna bilježnica Andreja Jureković Perković Školska knjiga d.d. 35,10
2136   HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 69,00
2135   HRVATSKI JEZIK 4 radna bilježnica Marina Čubrić Školska knjiga d.d. 35,10
1593   MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno i dopunjeno Sanja Varošanec Element d.o.o. 109,80
2981   FIZIKA 3 radna bilježnica Damir Pavlović, Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 44,10
2982   FIZIKA 3 udžbenik Damir Pavlović,  Marinko Srdelić Profil International d.o.o. 80,10
1698   POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik Đuro Benić Školska knjiga d.d. 79,00
1841   BIOLOGIJA 2 udžbenik Irella Bogut, Irena Futivić, Marija Špoljarević, Snježana Đumlija ALFA d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove 94,50
1333   HIGIJENA NAMIRNICA ANIMALNOG PODRIJETLA udžbenik Mirza Hadžiosmanović, Željko Pavičić Profil International d.o.o. 107,10
1339   OSNOVE VETERINARSKE KIRURGIJE udžbenik Darko Capek Školska knjiga d.d. 107,10
1337   PORODNIŠTVO DOMAĆIH ŽIVOTINJA udžbenik Ana Gverić Školska knjiga d.d. 97,20
1338   UNUTARNJE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA udžbenik Ida Tomičić-Malnar Školska knjiga d.d. 89,10
1340   ZARAZNE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA udžbenik Zvonko Modrić, Željko Župančić Školska knjiga d.d. 106,20
3395   SUCCESS INTERMEDIATE udžbenik s CD-ROM-om Bob Hastings, Stuart McKinlay V.B.Z. d.o.o. 103,50
3394   SUCCESS INTERMEDIATE radna bilježnica s audio CD-om Lindsay White, Rod Fricker V.B.Z. d.o.o. 63,00
2881   DIREKT 4 radna bilježnica Anna Wojdat Niklewska, Beata Cwikowska, Beata Jaroszewicz, Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 53,10
2882   DIREKT 4 udžbenik s CD-om Anna Wojdat Niklewska, Beata Cwikowska, Beata Jaroszewicz,  Veljko Dunjko Klett Verlag d.o.o. 89,10
SVJETLOM VJERE udžbenik Ana Thea Filipović,  autorski tim Kršćanska sadašnjost d.o.o. 43,20

 
preskoči na navigaciju