preskoči na sadržaj
 

 

  SŠ "ARBORETUM OPEKA" MARČAN - ODJELI U MATIČNOJ USTANOVI

Poljoprivredni teh.
VRTLAR - 
1. razred
Poljoprivredni teh.
VRTLAR - 
2. razred
Poljoprivredni teh.
VRTLAR - 
3. razred
Poljoprivredni teh.
VRTLAR - 
4. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 
1. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 
2. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 
3. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 
4. razred
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR - OPĆI - PRVI (1.) RAZRED
Veterinarski tehničar
1. razred
Veterinarski tehničar
2. razred
Veterinarski tehničar
3. razred
Veterinarski tehničar
4. razred
VETERINARSKI TEHNIČAR - PRVI (1.) RAZRED VETERINARSKI TEHNIČAR - DRUGI (2.) RAZRED VETERINARSKI TEHNIČAR - TREĆI (3.) RAZRED VETERINARSKI TEHNIČAR - ČETVRTI (4.) RAZRED
       
Pomoćni vrtlar - TES
1. razred
POMOĆNI VRTLAR - TES - PRVI (1.) RAZRED
Pomoćni vrtlar - TES
2. razred

POMOĆNI VRTLAR - TES - DRUGI (2.) RAZRED
Pomoćni vrtlar - TES
3. razred
POMOĆNI VRTLAR - TES - TREĆI (3.) RAZRED
Pomoćni kuhar i slastičar
TES - 
1. razred
POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR - TES - PRVI (1.) RAZRED
Pomoćni kuhar i slastičar
TES - 
2. razred
POM. KUHAR I SLASTIČAR - TES - DRUGI (2.) RAZRED
Pomoćni kuhar i slastičar
TES - 
3. razred
POM. KUHAR I SLASTIČAR - TES - TREĆI (3.) RAZRED
Cvjećar - 1. razred
TROGODIŠNJI - CVJEĆAR - PRVI (1.) RAZRED
Cvjećar - 2. razred
TROGODIŠNJI - CVJEĆAR - DRUGI (2.) RAZRED
Cvjećar - 3. razred
TROGODIŠNJI - CVJEĆAR - TREĆI (3.) RAZRED
Poljoprivredni gospodarstvenik
1. razred
Poljoprivredni gospodarstvenik
2. razred
Poljoprivredni gospodarstvenik
3. razred
VRTLAR - 1. razred
VRTLAR - 2. razred
VRTLAR - 3. razred
     
KUHAR (JMO) - 1. razred KUHAR (JMO) - 2. razred KUHAR (JMO) - 3. razred
KUHAR - 1. razred KUHAR - 2. razred KUHAR - 3. razred

 

  SŠ "ARBORETUM OPEKA" MARČAN - DISLOCIRANI RAZREDNI ODJELI U OŠ LUDBREG

 

Poljoprivredni teh.
OPĆI - 1. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 
2. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 3. razred
Poljoprivredni teh.
OPĆI - 4. razred
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR - OPĆI - PRVI (1.) RAZRED
Pomoćni vrtlar - TES
1. razred
Pomoćni vrtlar - TES
2. razred
Pomoćni vrtlar - TES
3. razred

 
preskoči na navigaciju