preskoči na sadržaj
1. KRUG

U postupak izbora udžbenika za razdoblje od 2014. - 2019. biti ćr uključeni svi nastavnici. Svaki nastavnik pojedinog školskog predmeta ima priliku odabrati udžbenike koji će se slijedećih pet godina u našoj školi koristiti u nastavi njegovog predmeta.

Nastavnici  Tijekom slijedećeg tjedna podijeliti ćemo tzv. "Obrazac A" na koji nastavnici upisuju odabrane udžbenike. Svaki nastavnik dužan je osim naslova i autora udžbenika ili udžbeničkog kompleta jasno označiti šifru udžbenika.  U prvom krugu odabira bira se cijeli komplet udžbenika (udžbenik, zbirku, radnu biljež. i sl.) Iako nemamo potvrdu za tu informaciju, pretpostavljamo da će kasnije biti moguće izbaciti pojedine dijelove kompleta  (npr. radnu), ali u prvom krugu aplikacija to ne dopušta... 

Razrednici  popunjeni obrazac A za svoj razred razrednici dužni do 20. veljače 2014. predati u upravu škole, gdje će se svaki popunjeni obrazac službeno urudžbirati. Svojim potpisom na obrascu, razrednici potvrđuju da se na popisu nalaze svi potrebni udžbenici, odnosno da su svi nastavnici koji predaju pojedine predmete u njihovom razredu odabrali sve potrebne udžbenike. Popunjene obrasce objavili smo na mrežnim stranicama školeNakon 28.2. nastavnici više ne mogu mijenjati svoj izbor udžbenika, osim u slučaju kada udžbenik kojeg su odabrali u prvom krugu, nije prošao prag od 10% na nacionalnoj razini (vidi objavljeni popis odbačenih udžbenika). Umjesto odbačenih udžbenika, nastavnici će u drugom krugu odabrati zamjenski udžbenik. Odabrani udžbenici moraju se koristiti u nastavi do kraja šk.god. 2019./2020 - bez mogućnosti naknadne promjene.

Administrator za udžbenike je školski knjižničar - Silvije Premuš. 
Prikupljene podatke (nakon urudžbiranja) administrator upisuje u Aplikaciju za izbor udžbenika. (a ne u eMaticu kao prošlih godina). Knjižničar/Administrator vam stoji na raspolaganju sva pitanja povezana sa postupkom odabira, a nastojati će osobno kontaktirati svakog od nastavnika...
 

Službeni Katalozi podložni su promjenama i povezani su sa bazom podataka, zato molimo nastavnike da prije nego što upišu svoj konačni odabir, provjere da li se navedeni udžbenik nalazi na popisu te odgovara li šifra udžbenika upisanim podacima. Samo službeni katalog MZOŠ je 100% točan popis šifri. Ako šifru prepisujete iz materijala kojeg su vam poslale izdavačke kuće, dužni ste provjeriti odgovara li šifra onoj u bazi podataka MZOŠ.

PDF koji se nalazi u privitku možete koristiti informativno, ali nema garancije jer MZOŠ zadržava pravo na promjenu. Jedinim točnim podacima smatraju se samo podaci s ove mrežne stranice MZOŠ: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12949&sec=2354

PDF dokument u privitku
odgovara stanju baze podataka
MZOŠ: dana 31. siječnja 2014.

Priloženi dokumenti:
Popis udzbenika STRUKOVNE skole.pdf

2. KRUG

Objavljen je službeni Katalog (15.6.2014.) te Uputa MZOŠ (21.6.2014.). Katalog i Uputa nalaze se u privitku ovog teksta! U donjem dijelu ekrana nalaze se i konačni popisi udžbenika odabranih u 1. krugu (podaci iz službene aplikacije-razvrstani po razredima) i popis odbijenih udžbenika koji nisu prošli prag 10%.

Uputa navodi i objašnjava korake pri odabiru udžbenika u 2. krugu (stručni aktivi, vijeće roditelja i predaja zapisnika-izviješća. Takav je postupak propisan čl. 22. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN, br. 27/2010., 55/2011. i 101/2013.). U nastavku teksta: Zakon

  • Procedura je stroga jer se popis udžbenika (nakon što jednom utvrdite popis odžbenika i predate popis) ni pod kakvim uvjetima neće moći mijenjati ni nadopunjavati do 2019. godine tj. do slijedećeg odabira udžbenika.
  • Ukoliko nepažnjom izostavite Vama važnu zbirku/udžbenik/radnu (bez koje ne možete zamisliti svoj rad na satu) ovakva će pogreška biti konačna i nikako se neće moći ispraviti
  • Nakon objave konačne liste (1. lipnja 2014.) ne smijete ništa dodati na popis, a strogo je zabranjeno tražiti od učenika kupovinu/upotrebu nenavedenih udžbenika/pomoćnih sredstava - već morate nastaviti raditi bez tog pomagala/udžbenika do kraja 2019. godine. 
  • Kaznene odredbe gore navedenog Zakona propisuju u čl.32 st.6 da u slučaju nepridržavanja odredbi učitelju može biti kažnjen s 30.000 kn, a škola s 20.000 kn. 

Upute za odabir udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava. objavilo je ministarstvo 21. svibnja, a primjerak "uputa" nalazi se na oglasnoj ploči u zbornici 
(i privitku ove vijesti na kraju teksta), a ovdje izdvajamo samo najvažnije točke! 

Procedura odabira udžbenika je komplicirana i obvezujuća te uključuje sazivanje: 

  • Stručnog aktiva nastavnika predmetne nastave koji čine svi nastavnici određenoga nastavnog predmeta od 1. do završnog razreda srednje škole,
     
  • Kada je samo jedan učitelj iz pojedinog predmeta - on odlučuje sam i sam predaje pisani iskaz o odluci.

Procedura je stroga jer se popis udžbenika ne smije mijenjati ni pod kakvim uvjetima sve do 2019. godine. Ako slučajno nepažnjom izostavite neku važnu zbirku/udžbenik/radnu bez koje ne možete zamisliti svoj rad na satu, nakon objave konačne liste (1. lipnja 2014.) ne smijete ništa dodati niti tražiti od učenika kupovinu/upotrebu nenavedenih udžbenika/pomoćnih sredstava - već ste prisiljeni nastaviti raditi bez tog pomagala/udžbenika do kraja 2019. godine. Kaznene odredbe gore navedenog Zakona čl.32 st.6 u slučaju nepridržavanja odredbi prijete globom učitelju osobno 30.000 kn i školi 20.000 kn. 

MZOŠ kasni u odnosu na Zakonom propisane rokove (svi su dokumenti morali biti objavljeni već 1. travnja, a predviđeni rok za održavanje stručnih aktiva i odabir udžbenika traje 30 dana...) No, zbog kašnjenja postupka - stručnim aktivima i vijeću roditelja ostaje šest dana da provedu postupak! 

Od nastavnika i stručnih aktiva očekuje 
se da svoj dio posla završe tj. da predaju zapisnike sjednica stručnih aktiva i popise udžbenika odnosno samostalne izvještaje ukoliko su jedini iz svog predmeta ravnateljici škole najkasnije do utorka/srijede, 27./28. svibnja.

1. lipnja - javna objava konačnih lista za cijelu Hrvatsku na stranicama MZOŠ-a, agencija i škola! Zbog prevelike količine teksta za ispis sve potrebne dokumente presimo isključivo u elektroničkom obliku, sve osim same Upute čiji primjerak možete naći oglasnoj ploči u zbornici). Sve ostale dokumenti donosimo u rubrici portala: Udžbenici (tj. ovdje).

JAKO JAKO VAŽNO!!! Bez predanog zapisnika o održanom aktivu ili zapisnika/izjave jedinog nastavnika dotičnog predmeta, MZOŠ neće prihvatiti odabir udžbenika u aplikaciji Iako ste sve ostalo dobro i na vrijeme obavili (vidi⇒Uputa MZOŠ str. 2). UPUTA navodi da će aplikacija u tom slučaju poništiti Vaš odabir odžbenika i dodijeliti Vam najčešće birane udžbenike u Hrvatskoj za vaš predmet!


Klikom na gornju ilustraciju (Izbor udžbenika) preuzmite
Katalog udžbenika i pomoćnih sredstava za strukovne škole!
 
preskoči na navigaciju